Priser – for klienter med lægehenvisning

Med en lægehenvisning til psykologsamtaler, betaler regionen en del af prisen og egenbetalingen udgør pr. 1/4-24 462,42 kr. for første samtale og 385,59 kr. for de efterfølgende samtaler. Priserne reguleres to gange årligt.

Her kan du læse om offentlige tilskudsordninger til psykologhjælp.

Hvis du er medlem af Danmark kan du almindeligvis få tilskud til det beløb du selv skal betale.

Særligt for unge mellem 18-24 år

Unge med lægehenvisning vedrørende angst eller depression, henvisningsårsag 10 eller 11 har mulighed for vederlagsfri psykologhjælp.

 

Øvrige priser 

Individuelle sessioner (45-50 min): DKK 950,-

Individuelle sessioner betalt af kommuner, virksomheder og forsikringsselskaber: DDK 1100,-

Parsamtale (60 min): DKK 1200,-

Parforløb, inklusiv spørgeskemaer og to parsamtaler af 60 minutters varighed: DKK 2500,-

Samtale med flere deltagere: Efter aftale.

Individuel supervision: DKK 1.200,-
Supervision 2-4 deltagere: DDK 1.500,-
Supervision 5-7 deltagere: DDK 1.600,-
Supervision 8-10 deltagere: DDK 1.700,-

Kurser, undervisning og foredrag: Aftales individuelt.

Varighed

En session varer ca.45- 50 minutter.

En session kan efter aftale udvides, hvis to eller flere deltager i samtalen.

 

Betaling sker efter hver session, på MobilePay 534344 eller på konto nr.: 9090 0001531816