1Priser – for klienter med lægehenvisning

Med en lægehenvisning til psykologsamtaler, betaler regionen en del af prisen og egenbetalingen udgør pr. 1/10-2021 424,20 kr. for første samtale og 353,72 kr. for de efterfølgende samtaler. Priserne reguleres to gange årligt.

Her kan du læse om offentlige tilskudsordninger til psykologhjælp.

Hvis du er medlem af Danmark kan du almindeligvis få tilskud til det beløb du selv skal betale.

Særligt for unge mellem 18-21 år

Unge med lægehenvisning vedrørende angst eller depression, har mulighed for gratis psykologhjælp.

Dette er en forsøgsordning der gælder indtil 31/12-2021

Priser – selvbetaler

Individuelle sessioner (Individuelle samtaler, forældrerådgivning, terapi, etc.): DKK 900,-

Parsamtale: DKK 1200,-

Intensiv parforløb, inklusiv spørgeskemaer og to parsamtaler af 75 minutters varighed: DKK 2500,-

Samtale med flere deltagere: Efter aftale.

Supervision: DKK 1.000,-

Supervision med flere deltagere: Efter aftale.

Børnepsykologiske undersøgelser: Afhænger af undersøgelsens omfang. Kontakt for at høre nærmere. 

Kurser, undervisning og foredrag: Aftales individuelt.

Varighed

En session varer ca. 50 minutter.

En session kan efter aftale udvides, hvis to eller flere deltager i samtalen.

 

Betaling sker efter hver session, på MobilePay 534344 eller på konto nr.: 9090 0001531816