Igennem en årrække har jeg løst opgaver i asylområdet. Det drejer sig primært om samtaler med traumatiserede flygtninge, der er havnet i Danmark med store ar på krop og sjæl. Derfor har jeg bred erfaring med dette område og er således fortrolig med at arbejde med tolkebistand. Min erfaring strækker sig fra at arbejde med børn og unge i alle aldre samt voksne kvinder og mænd. Dertil kommer et vist omfang af familiearbejde, med bl.a. rådgivning og udredning.

Derudover har jeg løst en række opgaver for Røde Kors i Danmark på mange forskellige asylcentre, både familie- og børnecentre. Opgaverne har bestået af screeningsopgaver, med henblik på at afklare omfanget af traumer hos både børn og voksne, samt komme med forslag til fremtidige handlemuligheder i forhold til det pågældende menneske eller familie.