Mit navn er Kirsten Diechmann, jeg er uddannet cand. pæd. psyk i 2004 fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Jeg blev autoriseret af psykolognævnet i 2006 og har har siden da tilegnet mig erfaring fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, et kommunalt familiebehandlingstilbud og fra diverse behandlingsopgaver. Jeg besidder bred erfaring i både udredning, terapi, rådgivning og supervision.

I mit daglige arbejde anvender jeg forskellige metoder. Jeg har taget en to-årig efteruddannelse i kognitiv terapi, har taget kurser i psykodynamisk orienteret legeterapi, et kursus i parterapi og grundkurser i klinisk hypnose.

Igennem min praksis tilbyder jeg individuelle samtaleforløb, forældrerådgivning, terapi til børn og unge, kriseintervention, parterapi, screening af flygtninge og asylansøgere og supervision.

Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket betyder at du kan bruge en lægehenvisning hos mig.

Mange har en sundhedsforsikring, enten privat, via arbejde, fagforening, pensionskasse eller lignende. Hvis du har det, vil der ofte være mulighed for et samtaleforløb hos en autoriseret psykolog helt uden egenbetaling. Jeg er tilknyttet forskellige psykologfaglige netværk.