Forældrerådgivning er ikke altid tilstrækkeligt, og der kan være brug for mere end som så. Derfor tilbyder jeg også terapi til børn og unge. Igennem et forløb hjælper jeg børn og unge med at bearbejde svære situationer og episoder samt at finde resourcer frem hos den unge eller hos barnet.

I mit arbejde med børn anvender jeg bl.a. legeobservation og legeterapi, hvilket er en skånsom behandlingsform i forhold til børn og helt unge.